lunes, 4 de junio de 2012

Teatre de les Oprimides i adolescència


PLEGATS  Aquesta experiència va nèixer arrel de la formació que vaig aplicar per GATS a la casa d'oficis en mediació comunitària. Les alumnes eren professionals procedents de l'àmbit de la intervenció i estudis socials (treballadores socials, sociòlogues,..) que rebien formació en mediació a l'àmbit comunitari. Dins d'aquest curs jo donaba la formació en Teatre com a intervenció social i resolució de conflictes. 

De la nostra relació i de les ganes de continuar aprenent un cop finalitzat el mòdul de la casa d'oficis, va nèixer la companyia PLeGats. I el material que presento a continuació n'és el fruit

no et perdis el video! surt en link de més a baix!!!!!!!!!!


Proposta educativa de Teatre social entorn a la violència de gènere en el marc de la joventut i la adolescència.
 Titol de l’obra:

Barba blava…………..o el príncep que mai passà de ser gripau


  Temàtica


Presentem una obra de Teatre Fòrum entorn a la problemàtica de la violència de gènere emmarcat en la etapa de la adolescència i la joventut.  Presentem de manera crítica des del moment en que es comença a desenvolupar la interiorització d’un model patriarcal de submissió, fins a les conseqüències posteriors, a partir de la història d’una jove i de les seves relacions amb amics i amigues i amb la primera parella.

No hem volgut incloure escenes de violència física, perquè encara s’identifica la violència de gènere exclusivament amb el maltractament físic, i en aquestes edats considerem important que aprenguin a identificar trets violents que estan tant normalitzats que no es consideren violència de gènere (com el control del cos i de la imatge, el tracte vexatori,  les actituds paternalistes del company sobre la noia, el control del temps i les activitats, o de les relacions amb amigues o família.)

Aquesta peça no només aporta una visió realista sobre el tema en que es vol educar, sinó que a més treballem des del model socio-afectiu per tal que el públic prengui responsabilitat sobre problemàtiques que ens són comunes a la nostra societat.

El que presentem a continuació és una proposta educativa i una activitat cultural.
Per mitjà del teatre fòrum propiciem un debat sobre el tema de la violència de gènere en les edats on s’acostumen a iniciar les primeres relacions de parella.

El Teatre Fòrum és una tècnica pròpia del Teatre com a intervenció social. Consisteix en la presentació d’una obra que conté una problemàtica sobre la qual es vol obrir un debat orientat a la transformació social. Quan la obra arriba al punt més àlgid del problema, es convida a participar al públic, per tal que aportin solucions i assajant les conseqüències que se’n poden derivar de llur proposta

El teatre fòrum és doncs un recurs molt valuós per crear empatia i per fomentar la responsabilitat en la recerca de solucions als problemes que ens afecten, educa en la capacitat assertiva. Promou la participació cultural i social.
En aquesta mediació és cabdal el paper de la dinamitzadora de l’obra que conduirà el debat de manera educativa, afavorint l’esclariment del tema i orientant al grup en la resolució del conflicte.


 • Títol i sinopsi de la peça teatral:

Barba blava…………..o el príncep que mai passà de ser gripau

De vegades, per molts petons que li fem a un gripau no arribarà  mai a ser el príncep desitjat dels contes. Ben al contrari, podem despertar el Barba blava que hi ha dins seu; un ésser mogut per la inseguretat i per un fort desig de poder i destrucció que vol disfressar d’amor.

Com a còmplice d’aquesta situació ens trobem la idea de l’amor romàntic que ens han venut en múltiples receptes: a les pel·lícules, a les cançons, a les narracions personals de les dones i dels homes del nostre entorn.

-Què es l’amor?... no deixis que ningú, amb l’excusa de que t’estima, et faci sentir malament.

Que no t’expliquin més contes!!! 

  Objectius del projecte

Actuar des de l’educació en les edats en que es comencen les primeres relacions de parella, per afavorir:

 • Mostrar altres formes de relacionar-se bassades en l’estimació pròpia i en la de l’altre, en el respecte mutus.
 • Reflexionar de manera crítica sobre les categories patriarcals que afavoreixen la violència de gènere. Desmitificar algunes idees de l’amor romàntic.
 • Introduir la perspectiva de gènere en la construcció social.
 • Fomentar els valors de la democràcia, la participació, la responsabilitat, la solidaritat.
 • Fomentar la pressa de responsabilitat sobre les seves accions, fomentar la pressa de decisions responsables, exercitant la pràctica de la assertivitat. 
   
 Població a que s’adreça.
 A tots els públics, però molt especialment a joves entre 12 i 19 anys.
 

Com a educadores i professionals de la mediació social:

 • Realitzem un estudi i anàlisi previ del tema a treballar de manera crítica.
 • Atenem a un disseny de projecte amb objectius educatius i avaluem las accions aplicades.
 • Aportem material didàctic creat sobre la peça de teatre fòrum, per tal que les/els professores puguin treballar a les classes o espais adequats per aplicar els exercicis amb les/els joves.

Com a actrius i directores en teatre social:

 • Investiguem  en les formes de relació concreta del públic al que ens adrecem: Adaptem el nostre llenguatge al seu, busquem la màxima proximitat i versemblança amb les seves experiències.
 • Dotem de sentit estètic a històries extretes de la realitat per facilitar el gust per la activitat.

PLEGATS
Components de la companyia
-Txus Pedrosa (Especialista en Desenvolupament Cultural Comunitari i Teatre Social)
-Sandra Mas (Educadora social i mediadora comunitària)
-Marta Duran (Treballadora social i mediadora comunitària)
-Gabriela Rodríguez (Treballadora social i mediadora comunitària)
-Gemma Gaitan (Estuduiant de dret i mediadora comunitària)
-Raquel Santiago (Sociòloga i mediadora comunitària)
-Sarai Cruz (Treballadora social i mediadora comunitària)

Veure Video
 (material elaborat per Sarai Cruz):
Joves i Teatre del Oprimit/des

No hay comentarios:

Publicar un comentario