lunes, 25 de junio de 2012

Teatre i infància, amb Unicef i UIB"”
El nostre desitg és conèixer millor el mòn en el que vivim, per a trasnforma-lo a la forma millor. El teatre és un recurs de coneixement i ha de ser també un mitjà per a trasnformar la societat. Pot ajudar a construir el futur, en contes de romandre passivament a que arribi”

Augusto Boal


Els dies 11 i el 12 de maig  vam desenvolupar una formació de «Teatre de l’oprimit/ida sobre drets de la infància: reflexió-acció per a la transformació social», organitzat des del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació amb la col·laboració d’UNICEF, Comitè Balears, i cofinançat en el marc de la VIII convocatòria d’ajuts per a accions d’educació per al desenvolupament 2011-12.

Impartit per
Valeria Wilter i Txus Pedrosa, artistas pedagogas expertes en la metodologia del teatre de l’oprimit/ida.
I amb la col·laboració: Sílvia Casanovas, UNICEF, Comitè de les Balears.


Valeria Wilter en una de les dinàmiques.

Adreçat principalment a alumnes de la UIB matriculats d’estudis relacionats amb la matèria del curs, a professorat de la UIB interessat per conèixer la metodologia, així com a altres persones interessades que estiguin vinculades a aquest àmbit, com membres d’ONG o professorat d’IES.
El curs va incloure la presentació d'una peça de teatrefòrum oberta al públic en general 


Els jocs i dinàmiques del taller són les pròpies del Teatre de l'oprimit: teatre per a la trasnformació social, basat en la recerca de sol·lucions a situacions conflictives extretes de la pròpia experiència. Un assaig per a la vida, es tracta de preveure situacions crítiques i com respondre proactivament davant d'aquestes.

En abordar la temàtica dels drets dels infants, estudiarem “la convenció sobre els drets del nen” i seguidament analitzarem el nostre rol com a educadors i persones vinculades a la atenció de nenes i nens.

-Quins són els nostres límits en la protecció a la infància, i com superar-los?.
-Quines estratègies comunitàries i/o profesionals podem fer servir per solventar aquestes necessitats?


  • El Teatre de l 'Oprimit s'utilitza actualment a dotzenes de nacions arreu del mòn, com a instrument per arribar a descobriments sobre un mateix i sobre l'Altre, per clarificar i expressar els nostres desitjos i comprendre els dels demés; un instrument per canviar les circunstàncies que produeixen el dolor i engrandir les que produèixen pau; per respectar les diferències entre individus i grups, per a la inclussió de tots els éssers humans al Diàleg, i finalment, un instrument per arribar a la justicia econòmica i social, la qual és el fonament de la veritable democràcia. Resumint, l'objectiu del Teatre de l' Oprimit és el desenvolupament dels Drets Humans essencials”

Extret de la declaració de principis de la ITO - Organizació Internacional del Teatre de l 'Oprimit-Finalment van reunir una 20ena de participants, molt motivats!, i li vam poder treure molt de profit a la trobada. La peça de Teatre fòrum que va nèixer del treball col·laboratiu de totes i tos, va centra-se en una situació real que exemplificaba la desprotecció dels infants i adolescents quan a la seu de llur família es donen casos d'alcoholisme. 

 jocs cooperatius


Tot i la gravetat del tema, la peça va unir emocions contrastades, el riure i la simpatia entre alguns personatges, la cara festiva de l'alcohol i la cara mes grissa, la responsabilitat, la malaltia, l'abandó, ...i la força de la oprimida, una adolescent que patia la situació però que reunia la valentia per dir NO! I per buscar els recolzaments oportuns. Malgrat la connotació de feblessa que se li pot atribuir al terme  "oprimit",  el mètode de Boal considera aquesta figura com quelcom que rep una forta pressió, algú sotmès a un poder que el limita, però valora enormement la capacitat de lluita creativa i de transformació que aquest té.  Assajant una situació familiar


Com es possible que conegueu, el Teatre Fòrum es basa en la realitat, li dona un component estètic per compartir-la públicament, la converteix doncs en una acció política, educativa, vers a la transformació. La obra finalitza quan el problema que es presenta adquireix el seu punt àlgit. És aleshores quan el públic, per aquell moment emocionat, adquireix el paper de especta-actor, això significa que pot aportar idees en la recrca de sol·lucions, si l'especta-actor ho vol i acostuma a passar donat el grau de simpatia vers al protagonista, pot sortir a escena i provar les possibles consequències de la seva proposta. Actuem la proposta i veiem què pot passar.

D'aquesta manera, a més d'aconseguir la implicació, activem la nostra creativitat a l'hora d'afrontar la vida, i assajem per quan ens trobem en aquesta, o en situacions similars.els Objectius del curs eren:
  • Oferir una primera aproximació metodològica al teatre de l’oprimit/ida (TO).
  •  Reflexió-acció sobre la situació de vulnerabilitat dels drets de la infància.
  •  Introduir un mètode pràctic i amb múltiples possibilitats per a la pràctica professional vinculada amb l’àreaeducativa i social.
  •  Fer extensible la metodologia al públic en general (mitjançant un teatrefòrum de cloenda de la sessió).


A continuació aporto la introducció que Unicef facilita per saber què és la convenció dels drets de la infància.
  
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Los derechos de la infancia están plenamente
estipulados en la Convención sobre
los Derechos del Niño. Elaborada durante
10 años con las aportaciones de representantes
de diversas sociedades,
culturas y religiones, la Convención fue
aprobada como tratado internacional de
derechos humanos el 20 de noviembre
de 1989.


La Convención, a lo largo de sus 54 artículos,
reconoce que los niños (seres humanos
menores de 18 años) son individuos
con derecho de pleno desarrollo físico,
mental y social, y con derecho a expresar
libremente sus opiniones. Además
la Convención es también un modelo para
la salud, la supervivencia y el progreso
de toda la sociedad humana.


La Convención, como primera ley internacional
sobre los derechos de los niños y
niñas, es de carácter obligatorio para los
Estados firmantes. Estos países informan
al Comité de los Derechos del Niño sobre
los pasos que han adoptado para aplicar
lo establecido en la Convención.
Es también obligación del Estado adoptar
las medidas necesarias para dar efectividad
a todos los derechos reconocidos en
la Convención.


Una Convención sobre los derechos del
niño era necesaria porque aún cuando
muchos países tenían leyes que protegían
a la infancia, algunos no las respetaban.
Para los niños esto significaba con frecuencia
pobreza, acceso desigual a la
educación, abandono. Unos problemas
que afectaban tanto a los niños de los países
ricos como pobres.
En este sentido, la aceptación de la Convención
por parte de un número tan elevado
de países ha reforzado el reconocimiento
de la dignidad humana fundamental
de la infancia así como la necesidad de
garantizar su protección y desarrollo.


La Convención sobre los Derechos del
Niño se ha utilizado en todo el mundo
para promover y proteger los derechos
de la infancia. Desde su aprobación, en
el mundo, se han producido avances
considerables en el cumplimiento de los
derechos de la infancia a la supervivencia,
la salud y la educación, a través de
la prestación de bienes y servicios esenciales;
así como un reconocimiento cada
vez mayor de la necesidad de establecer
un entorno protector que defienda a los
niños y niñas de la explotación, los malos
tratos y la violencia. Prueba de ello
es la entrada en vigor en 2002 de dos
Protocolos Facultativos, uno relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y
la utilización de niños en la pornografía,
y el relativo a la participación de niños
en los conflictos armados.

Sin embargo, todavía queda mucho por
hacer para crear un mundo apropiado para
la infancia. Los progresos han sido desiguales,
y algunos países se encuentran
más retrasados que otros en la obligación
de dar a los derechos de la infancia la importancia
que merecen. Y en varias regiones
y países, algunos de los avances parecen
estar en peligro de retroceso debido
a las amenazas que suponen la pobreza,
los conflictos armados y el VIH/SIDA.

Todos y cada uno de nosotros tenemos
una función que desempeñar para asegurar
que todos los niños y niñas disfruten
de su infancia.
La misión de UNICEF consiste en proteger
los derechos de niños y niñas, para contribuir
a resolver sus necesidades básicas
y ampliar sus oportunidades a fin de que
alcancen su pleno potencial. Para ello,
UNICEF se rige bajo las disposiciones y
principios de la Convención sobre los Derechos
del Niño.
Existe una nueva perspectiva de avance
del cumplimiento de los derechos de la
infancia, a través de los Objetivos de Desarrollo
para el Milenio que 189 Estados
Miembros de Naciones Unidas firmaron
en el año 2000 y que suponen un renovado
compromiso colectivo de la comunidad
internacional para avanzar hacia
el desarrollo humano de los países.
Seis de los ocho Objetivos de Desarrollo
para el Milenio pueden lograrse mejor si
se protegen los derechos de la infancia
a la salud, la educación, la protección y
la igualdad. De esta manera, el compromiso
de UNICEF a favor de la infancia,
desde sus 60 años de existencia, asume
necesariamente una función central para
hacer realidad estos objetivos y transformar
el mundo en un lugar mejor para
todos.
UNICEF-COMITÉ ESPAÑOL

No hay comentarios:

Publicar un comentario